Website gelanceerd

02-02-2014 05:30

Onze nieuwe website is vandaag van start gegaan.

Onze Schutters Gilde wenst lans deze weg nieuwe leden aan te werven

De balboogsport is geen dure sport . U moet zich niet blindstaren op de bogen

Deze worden u  in leen gegeven of wel schiet je met iemand mee van de club .